Burmistrz Miasta Radzionków zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Studium będzie dostępny do wglądu w dniach od 20 czerwca do 18 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 14 - Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego) ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków w godzinach pracy Urzędu. 

Konsultacje z udziałem projektanta odbędą się w środy 28 czerwca br. oraz 5 lipca br. w godzinach 14:00 - 17:00 w sali sesyjnej (pokój nr 8) Urzędu Miasta Radzionków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się 12 lipca br. o godzinie 15:00 w sali sesyjnej (pokój nr 8) Urzędy Miasta Radzionków.

OGŁOSZENIE

PROJEKT STUDIUM

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Rys.1 Stan zagospodarowania i użytkowania terenu

Rys.2 Uwarunkowania środowiskowo-przyrodnicze

Rys. 3 Schemat komunikacji

Rys. 4 Ideogram uzbrojenia terenu

Rys. 5 Uwarunkowania wynikające z dokumentacji planistycznych gmin sąsiednich

Rys. 6 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

Rys. 7 Kierunki zagospodarowani przestrzennego

Rys. prognozy oddziaływania na środowisko

 

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.