Informujemy, że w okresie od 20 czerwca br. do 18 lipca br. do publicznego wglądu jest projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt do wglądu dostępny jest w Referacie Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego, w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji na ten temat w zakładce PROJEKT STUDIUM.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.