Podczas sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 22 czerwca 2017 roku, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,  radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Radzionków Gabrielowi Toborowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 roku. Po podjęciu uchwały absolutoryjnej burmistrz podziękował Skarbnikowi Miasta, Pani Aleksandrze Gryboś za sumienny nadzór nad finansami gminy.

 

 

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.