Urząd Statystyczny w Katowicach w dniach od 14 do 31 lipca 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.  Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

- samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 14-17 lipca 2017 r., dostępnego na stronie rolnictwo.stat.gov.pl,
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 18-31 lipca 2017 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
-samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 14-25 lipca 2017 r., dostępnego na stronie: raport.stat.gov.pl,
-rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26-31 lipca 2017 r.

W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie zielonagora.stat.gov.pl.

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się na stronie: form.stat.gov.pl                                                                                    
Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 10-13 lipca w godzinach 8-15 oraz w dniach 14-31 lipca w godzinach 8-18).

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.