Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu obejmującego działki nr 299/12 oraz 306/4 położone przy ulicy Śródmiejskiej, przeznaczone do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ 21/2017

Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 1992/30 położone w rejonie ul. Nałkowskiej, przeznaczone do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ 22/2017

Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 1993/30 położone w rejonie ul. Nałkowskiej, przeznaczone do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ 23/2017

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.