Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Subregionu Centralnego w ramach poddziałania 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Na liście zatwierdzonych projektów znajduję się i wniosek naszej Gminy pod nazwą: „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Radzionków”.

Co kryje się pod tą nazwą? Otóż w ramach projektu planuje się budowę centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy dworcu PKP Rojca, oraz budowę drogi rowerowej na odcinku pomiędzy ul.Długą i Knosały (po śladzie II odcinka etapu obwodnicy miasta). Projekt obejmuje również budowę sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS (System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych Radzionkowa tj w następujących miejscach: Pl. Letochów, skrzyżowanie Norwida - Knosały oraz Szymały - Unii Europejskiej. Wartość wydatków kwalifikowanych to ponad 7.648.000 zł z czego pozyskane dofinansowanie jest na poziomie ponad 6.500.000 zł. Realizacja projektu rozpocznie się tuż po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowaniu i zgodnie z planem ma się zakończyć do końca 2020 roku.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.