Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu Nr 30/2017 obejmującego niezabudowane działki gruntu (nr 2733/74 i 2012/74) położone przy ul. Artylerzystów, przeznaczone do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ 30/2017

Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu Nr 31/2017 obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 2775/75 położoną przy ul. Artylerzystów, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ 31/2017

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.