Zachęcamy do udziału w projekcie podnoszącym kwalifikacje zawodowe pracujących mieszkańców województwa śląskiego, który zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) oraz kompetencji cyfrowych. Projekt ten, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej 11.4 – Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych. Więcej informacji na stronie internetowej: http://masterlang.pl/kuzniakk/

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.