Burmistrz Miasta Radzionków zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Radzionków uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków. Granicę obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na poniższym rysunku. Wnioski do wymienionej zmiany planu miejscowego można składać na piśmie, w terminie do 2 stycznia 2018 roku, na adres Urząd Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42. Wniosek powinien zawierać, nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Więcej informacji udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 14, p. II), tel.: 32 388 71 24

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00