Burmistrz Miasta Radzionków zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Radzionków uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków. Granicę obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na poniższym rysunku. Wnioski do wymienionej zmiany planu miejscowego można składać na piśmie, w terminie do 2 stycznia 2018 roku, na adres Urząd Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42. Wniosek powinien zawierać, nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Więcej informacji udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 14, p. II), tel.: 32 388 71 24

OGŁOSZENIE

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.