Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu Nr 42/2017, obejmującego część działek nr 592/78 oraz nr 1081/29, położonych w rejonie ulicy Kużaja oraz część działki nr 649/107 położonej w rejonie ulicy Orzechowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

Wykaz 42/2017

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.