Zarząd Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii informuje, że z dniem 19 grudnia zostało podpisane porozumienie w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego. System ten stopniowo wdrażany jest od 1 stycznia br.
W związku z tym, zwolnione z opłat za przejazd komunikacją miejską są dzieci do 16 roku życia tj.:


a) dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września uprawnione są do bezpłatnych przejazdów do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 16 rok życia,
b) dzieci urodzone od 1 października do 31 grudnia uprawnione są do bezpłatnych przejazdów do dnia, w którym obchodzą 16 urodziny.

Zwolnienie będzie obowiązywało na podstawie zapisanej ulgi na Śląskiej Karcie Usług Publicznych (ŚKUP). W związku z szybkim terminem wdrażania, do końca marca 2018 roku, dzieci te mogą podróżować darmowo na podstawie legitymacji szkolnej, aby móc bez problemu wyrobić kartę ŚKUP

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.