Na początku roku podajemy garść statystyk z naszego miasta - stan na dzień 31.12.2017 roku:
Liczba ludności – 16 106 (w 2016 roku – 16 256):

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1423
19 -60 lat - 4643
powyżej 60 lat - 2213

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1485
19 -65 lat - 5191
powyżej 65 lat - 1151

Zgony – 195 (w 2016 roku - 194)

Urodzenia – 181 (w 2016  roku-138)

Zameldowania na pobyt stały – 199 (w 2016  roku – 176)

Wymeldowania z pobytu stałego – 332 (w 2016 roku – 396)

Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie – 103 (w 2016 roku – 77)

Rozwody – 14 (w 2016 roku – 24)

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.