Ponad 400 dowodów osobistych mieszkańców Radzionkowa straci ważność w pierwszym kwartale tego roku. W 2017 roku 298 radzionkowian nie dokonało wymiany dokumentu, którego termin ważności upłynął. Wydanie dowodu jest bezpłatne, wystarczy tylko złożyć wniosek, dołączyć zdjęcie, a po maksymalnie 30 dniach dowód jest już gotowy do odbioru. To niezbędny dokument przy załatwianiu wielu spraw w urzędach czy w bankach, a także podczas zagranicznych podróży.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, a za brak ważnego dowodu grozi grzywna. Wniosek o nowy dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju, a także przez internet na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl). Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, instrukcję założenia można znaleźć pod adresem obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Dowody, które zostały wydane przed 1 marca 2015, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych w nich zawartych (nie dotyczy zmiany adresu). Dowody, które były wydane z zapisem „termin ważności nieokreślony" również zachowują ważność i nie ma obowiązku ich wymiany.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.