Zgodnie z komunikatem MSWiA już wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa. Dla mieszkańców Radzionkowa odbędzie się ona w dniach 12-15 oraz 22 marca i obejmie łącznie 96 osób, w tym 4 kobiety. W tym roku przed komisją lekarską mają obowiązek stawić się mężczyźni urodzeni w 1999 roku oraz w latach 1994-1998, którzy jeszcze nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1994—1999.

Kwalifikacja wojskowa, to seria badań i testów mających ocenić zdolność do pełnienia służby wojskowej. Przeprowadzana jest przez komisje wojskowe, a ocenia się podczas niej zarówno warunki fizyczne jak i psychiczne. Każdy mieszkaniec otrzyma imienne wezwanie z wykazem potrzebnych dokumentów oraz datą i miejscem kwalifikacji. Warto dodać, że chociaż służba wojskowa w Polsce nie jest obowiązkowa, to na kwalifikacje musi się stawić każdy.

Ważne jest, aby zgłaszając się do kwalifikacji zabrać ze sobą m.in. dowód osobisty i aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy (do książeczki wojskowej).

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie budynek Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 36.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.