Projekt ma na celu budowę centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy dworcu PKP Rojca, u zbiegu ul. Kużaja, Gwarków i Schwallenberga oraz budowę drogi rowerowej na odcinku pomiędzy ul. Długą i Knosały jako połączenie funkcjonalne pomiędzy istniejącymi ścieżkami biegnącymi wzdłuż ul. Knosały, ul. Męczenników Oświęcimia i ul. Szymały w kierunku centrum przesiadkowego. Projekt obejmuje również budowę sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS (System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych miasta Radzionków, w następujących miejscach: Pl. Letochów, skrzyżowania Norwida - Knosały oraz Szymały - Unii Europejskiej.
Termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2020 roku.

Koszt całkowity:  7.648.337,44 zł
Dofinansowanie:  6.501.086,82 zł
Wkład własny: 1.147.250,62 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.