UwagaW związku z opracowywaniem Planu Mobilności Miejskiej dla Gminy Radzionków w najbliższych dniach zostaną przeprowadzone badania ankietowe w Państwa gospodarstwach domowych, na przystankach, parkingach oraz ulicach naszego Miasta.

Badania te mają na celu poznanie Państwa opinii na temat możliwości transportowych w Radzionkowie. Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia ankiet firmie Collect Consulting SA i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, gdyż dzięki temu, będą mieli Państwo realny wpływ na ostateczne treści zawarte w Planie Mobilności Miejskiej przygotowywanym dla Gminy Radzionków.

Pragniemy podkreślić,  iż wyniki badań zostaną upublicznione, a Państwa zaangażowanie umożliwi dostosowanie planowanych zmian do potrzeb Mieszkańców poprzez ujęcie Państwa sugestii w opracowywanym Planie Mobilności Miejskiej.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.