BurmistrzPodczas ostatniej sesji Rady Miasta Radzionków, po zapoznaniu się z pozytywna opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,  radni udzielili Burmistrzowi Miasta Radzionków Gabrielowi Toborowi absolutorium z wykonania budżetu za 2014 roku.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.