Od 1 października nastąpią zmiany w nocnej i świątecznej podstawowej opiece zdrowotnej udzielanej od poniedziałki do piątku w godzinach od 18:00 - 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Na terenie powiatu tarnogórskiego tę opiekę będą realizowały następujące podmioty:

1) Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. ul. Pyskowicka 47-51, 42-609 Tarnowskie Góry - porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (tel. 606 890 610, 510 788 210).
2) NZOZ "BI-MED", APTEKA "LEŚNA" Sp. z o.o. (podwykonawca) ul. Mickiewicza 8, 42-600 Tarnowskie Góry - porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porady lekarskie udzielone telefonicznie (tel. 232 285 80 80; 32 381 75 80)
3) Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich Górach ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry- porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkani a lub pobytu świadczeniobiorcy, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne (tel. 32 307 32 35).

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.