Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nr 37/2017 obejmującego część działki nr 1909/53 a.m.20, położonej przy ulicy Wawelskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ 37/2017

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.