Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z nauczycielami wychowania fizycznego promował działalność klas sportowych podczas Ogólnopolskiej Konferencji PZT Tenis 10 w Warszawie. W czasie wystąpienia mieli oni okazję do zaprezentowania osiągnięć organizacyjnych w szkoleniu dzieci i najmłodszych. Dyrekcja szkoły dziękuje Polskiemu Związkowi Tenisa za zauważenie oraz docenienie za dotychczasową pracę na rzecz upowszechniania tenisa.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.