Kilkanaście dni temu została podpisana umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Knosały 113 przy tzw. „Tagorze”. Pierwsze roboty już ruszyły.
W ramach inwestycji powstaną dwa boiska. Boisko główne wielofunkcyjne, pełnowymiarowe dla piłki nożnej (100/65 metrów) oraz boisko treningowe dla bramkarza. Oba boiska pokryte będą nawierzchnią z trawy syntetycznej.

Przy dużym obiekcie zostaną wybudowane ponadto trybuny dla gospodarzy (532 miejsca) i gości (54 miejsca). Część trybun będzie zadaszona, a sekcja dla gości będzie miała osobne wejście od strony ulicy. Zaprojektowano również dwie zadaszone kabiny dla zawodników.

Inwestycja obejmuje ponadto przebudowę części pomieszczeń parteru budynku szkoły. Zaprojektowano 4 zespoły szatniowe, w tym dwa z osobnymi łazienkami oraz dwa ze wspólną łazienką dostępna z korytarza. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie trenera z łazienką, gabinet lekarza z wydzieloną łazienka oraz pomieszczenia porządkowe.

W części zachodniej terenu zaprojektowano budynek zaplecza sanitarno-magazynowego obsługującego boisko w trakcie rozgrywanych meczy i treningów. W budynku wydzielono część magazynową oraz część z toaletami, męską, damską oraz dla osób niepełnosprawnych. Cały budynek zaprojektowano jako systemowy – kontenerowy.

Planowany termin zakończenia budowy to 30 listopada br., a uzyskanie certyfikatu Fifa Quality Pro do 28 grudnia br. Certyfikat ten jest najwyższym wydawanym przez FIFA dla pełnowymiarowych boisk z traw syntetycznych, które muszą spełnić szereg wymagań m.in. badana jest jakość odbicia piłki, toczenie czy tłumienie, a także pobierane i badane są próbki granulatu, maty oraz trawy.

Realizatorem inwestycji będzie radzionkowska firma KABODOS Sp. z o.o, którą wspierać będzie między innymi renomowana firma  PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE, która w dotychczasowej działalności wybudowała wiele obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Wartość inwestycji to 5 495 000,00 zł. Warto wspomnieć, że Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00