W związku z przejściem na emeryturę Pani Haliny Hypki, dotychczasowej Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radzionkowie, 25 czerwca br. został przeprowadzony konkurs na to stanowisko. W przewidzianym prawem terminie wpłynęły dwie oferty osób zainteresowanych objęciem funkcji dyrektora „czwórki”. Powołana komisja, w skład której, zgodnie z regulacjami prawnymi, wchodzą przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty, Związków Zawodowych, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Gminy Radzionków, dokonała wyboru kandydata.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu stanowisko Dyrektora SP 4 zostało powierzone Pani Lidii Dylewskiej, która obejmie swoje obowiązki wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli 1 września.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.