Jeszcze we wrześniu planowane jest zakończenie rozbiórki ogrodzenia oraz ostatniego z budynków na terenach dawnego folwarku i PGR-u przy ul. Knosały. Równolegle trwa przygotowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania tego obszaru o powierzchni 1,6 ha, na którym zostanie stworzony rynek.

Będzie on utwardzony kostką brukową z wydzielonymi strefami zielonymi oraz ścieżkami pieszo-rowerowymi. Rekreacji mają służyć także liczne ławki, w tym część z symbolicznymi postaciami nawiązującymi do tradycji i historii Radzionkowa. Ponadto planowane jest wzniesienie zadaszonej sceny, która będzie stanowiła zaplecze dla organizowanych w mieście wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

Na przyszłym rynku zamontowany zostanie system oświetleniowy oraz monitoring, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo tego miejsca również po zmroku.
Całości inwestycji powinna zakończyć się w IV kwartale 2020 roku i będzie kosztowała ok. 7 mln zł. Aż 85 % inwestycji będzie dofinansowane z Unii Europejskiej, kolejne 10% z Budżetu Państwa. Koszt jaki poniesie Gmina Radzionków ze środków własnych to 5% wartości inwestycji. Działania te związane są z kompleksową rewitalizacją całego terenu po dawnym PGR.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.