Porządek obrad LIII sesji Rady Miasta Radzionków w środę, 3 października 2018 roku o godzinie 16:00 w Centrum Kultury "Karolinka".

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podsumowanie kadencji Rady Miasta Radzionków 2014-2018 przez Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków.
6. Rozwój miasta na przestrzeni lat 2014-2018 – wystąpienie Burmistrza Miasta Radzionków.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
8. Wręczenie nagród „Crux Adalberti”.
9. Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.
10. Wystąpienia zaproszonych gości.
11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie sesji.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.