W 2018 roku nasze miasto przystąpiło do projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków”. Urząd zebrał deklaracje uczestnictwa w projekcie od ponad 200 mieszkańców, którzy zamierzają zamontować w sumie ponad 300 instalacji OZE; chęć udziału w projekcie wyrażały też liczne osoby, które wcześniej nie złożyły deklaracji.

Zbiorczy wniosek o przyznanie środków na dofinansowania Gmina Radzionków złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który miał zadecydować o podziale pieniędzy między aplikujące samorządy do końca listopada ubiegłego roku – niestety termin rozstrzygnięcia konkursu został najpierw wydłużony do stycznia, a następie do lutego bieżącego roku. O wynikach naboru niezwłocznie poinformujemy wszystkich zainteresowanych poprzez stronę internetową miasta.

Realizacja projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków” jest uzależniona od otrzymania przez gminę środków na dotację.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.