Informacja Burmistrza Miasta Radzionków o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu Nr 2/2019, obejmującego część nieruchomości, położonych w Radzionkowie w rejonie ul. Gierymskiego, stanowiących własność Gminy Radzionków, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ 2/2019

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00