XVIII Sesja Rady Miasta Radzionków odbędzie się 28 maja 2020 roku o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury "Karolinka".

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pani Urszula Pluskota i Pan Jacek Samol).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu   Nr  XVII/2020   z   XVII   sesji   Rady   Miasta   Radzionków   w  dniu 30 kwietnia 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/174/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/175/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu rekompensatę negatywnych konsekwencji ekonimicznych z powodu COVID-19.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławnika w kadencji 2020-2023.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Przewodniczącego Rady Miasta   Radzionków   do   wystąpienia   do   Komendanta   Wojewódzkiego   Policji   o informacje o kandydatach na ławnika 2020-2023.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                       

                                                                  /-/ mgr inż. Stefan Hajda

 

                                                                          

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl