W dniach 4 maja - 15 lipca odbywać się będą badania ankietowe prowadzone przez pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach dotyczące warunków życia ludności. Badanie stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywanych do obliczania wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej.

Szczegóły dotyczące badania znajdują się w ulotce [kliknij].

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.