Dnia 8 czerwca 2016 roku w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie odbędzie się narada z dyrektorami szkół i placówek. Organizatorem narady jest Śląskie Kuratorium Oświaty.

 Pani kurator Urszula Bauer spotyka się z dyrektorami szkół i placówek z terenu województwa śląskiego celem zapoznania z kierownictwem urzędu oraz przekazaniem założeń dotyczących współpracy z dyrektorami w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez kuratora oświaty. Poruszone zostaną także istotne bieżące tematy dotyczące edukacji, tj.: organizacja kształcenia specjalnego, wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży, problemy dotyczące zasad rekrutacji, wieku szkolnego i zmiany w prawie oświatowym. W spotkaniach o godzinie 10.00 oraz 12.00 udział weźmie blisko 800 dyrektorów szkół i placówek z terenu objętego nadzorem Kuratorium Oświaty Delegatury w Gliwicach.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.