Burmistrz Miasta Radzionków zawiadamia, ze zebrano materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie sołectwa Orzech, obręb Orzech, gmina Świerklaniec.

ZAWIADOMIENIE

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.