Ogród BotanicznyŚląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie bierze udział w konkursie "Tu mieszkam, tu zmieniam". Od dzisiaj, tj. 31 sierpnia do 6 września możecie głosować i zdecydować, która z organizacji otrzymać ma dodatkowe nagrody wysokości: 5.000 zł., 3.500 zł. oraz 2.000 zł. Nagrody otrzymają organizacje, które zdobędą największą liczbę Waszych głosów.

GŁOSUJ

OPIS PROJEKTU

Projekt będzie zrealizowany na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Zaplanowane są trzy główne zadania we współpracy ze Świetlicą Środowiskową przy Hufcu ZHP w Bytomiu, Piekarskim Stowarzyszeniem Przyrodników oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Radzionkowie:

1. Budowa ścieżki edukacyjnej dla dzieci z drewnianymi rzeźbami zwierząt;

2. Budowa elementów małej architektury (stojaki rowerowe, miejsca odpoczynku), aranżacja miejsca na ognisko;

3. Budowa budek dla ptaków i tablicy edukacyjnej, przeprowadzenie warsztatów ornitologicznych dla uczestników Projektu.

Celem jest poprawa funkcjonalności, estetyki i walorów edukacyjnych Ogrodu przy zaangażowaniu lokalnej społeczności reprezentującej różne grupy wiekowe. Istotnym elementem projektu jest emocjonalne związanie uczestników Projektu z Ogrodem jako wspólną zieloną przestrzenią. Praktycznym dopełnieniem projektu będzie wykorzystanie powstałych elementów podczas bieżących zajęć edukacyjnych.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.