Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 20 stycznia 2016 rok, w środę godz. 17.00.

 

1.    Otwarcie sesji.
 
2.    Stwierdzenie kworum.

3.    Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Wystąpienie Burmistrza Miasta Radzionków.

6.    Projekcja filmu dokumentalnego.

7.    Wręczenie nagród i odznaczeń.

8.    Wystąpienia zaproszonych gości.

9.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.  Sprawy bieżące.

11.  Zamknięcie sesji.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.