stypendiaZgodnie z Zarządzeniem Nr 627/2016 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, ww. wnioski składać można od 18 stycznia 2016 roku do 29 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miasta Radzionków – Biuro Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4).

 

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, pokój nr 19), tel. 32/ 388-71-45.

 

WNIOSEK

UCHWAŁA

 

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.