Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzionkowie rozpoczęło nabór do projektu pn. „Obudź swój potencjał” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Adresatem projektu jest młodzież w wieku 18-24 lata, bierna zawodowo, znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, wymagająca instytucjonalnego wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy.


W ramach projektu dla beneficjentów przewidziane jest zarówno wsparcie „miękkie” tj. warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego bądź ewentualne wsparcie psychologiczne, oraz wsparcie „twarde” w postaci szkoleń zawodowych, staży u pracodawców. Efektem finalnym oferowanego wsparcia będzie zatrudnienie.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.