Lokalizacja Selekciorza

Na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Szybowej uruchomiono Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, od niedawna nazywany Selekciorzem. Zobacz lokalizację punktu w Google Map.

Dni i godziny otwarcia

Punkt jest otwarty od wtorku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.

Co mogę tam oddać?

W Punkcie można oddać tylko wyselekcjonowane odpady komunalne (w tym odpady niebezpieczne). Nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.

Odpady w Selekciorzu odbierane są tylko od mieszkańców Radzionkowa. W przypadku przedsiębiorców odbierane są jedynie komunalne odpady segregowane ze szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz papieru i tektury.

W Selekciorzu nie są przyjmowane odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

PSZOK

Projekt ” Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków” o wartości 246.670,96 PLN został zrealizowany w latach 2014-2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

logo WFOŚ

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.