System gospodarowania odpadów komunalnych opiera się na wyborze przez mieszkańca możliwości segregowania lub też niesegregowania odpadów komunalnych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyboru opcji braku segregacji firma odbiera tylko zmieszane odpady komunalne w pojemnikach w wyznaczonych terminach według harmonogramu. Nie ma wówczas możliwości korzystania z terminów zbiórki selektywnej.

Mieszkańcy niedeklarujący selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mają prawo oddać selektywne odpady komunalne bez dodatkowych opłat do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych czynnego przez cały rok od wtorku do soboty w godzinach od 1000 do 1800.

Powyższa sytuacja dotyczy często trawy lub opakowań plastikowych wytwarzanych w okresie letnim w większej ilości.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.