Odpady komunalne gromadzimy na terenie posesji

Przypominamy, że odpady komunalne należy gromadzić na terenie swojej nieruchomości w pojemnikach, kontenerach lub workach, a wystawić do odbioru zgodnie z harmonogramem najwcześniej w dniu poprzedzającym wywóz.

Takie postępowanie zapewnia utrzymanie czystości i porządku w Gminie i nie stwarza niepotrzebnych zagrożeń.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.