Przedszkola

Przedszkole nr 2 "Pod Topolą"
Plac Jana Pawła II 6
41-922 Radzionków
tel.: (32) 286-65-32
www.przedszkole2.radzionkow.pl

Przedszkole nr 3 "Skrzat"
ul. Szymały 38
41-922 Radzionków
tel.: (32) 286-63-31
www.przedszkole3.radzionkow.pl

Przedszkole nr 4 "Bajka"
ul. Kużaja 15
41-922 Radzionków
tel.: (32) 286-62-55
www.bajka.radzionkow.pl

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Ptasi Raj"
Plac Jana Pawła II 4
41-922 Radzionków
tel.: (32) 286-65-31
ptasi-raj.pl


Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Klasztorna 1
41-922 Radzionków
tel.: (32) 289-40-26
www.ochronkaradzionkow.pl


Niepubliczne Przedszkole "Radosne Słoneczko" Sp. z o.o.
ul. Gajdasa 1B
41-922 Radzionków
tel.: 690-885-588


 

Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Knosały 16
41-922 Radzionków
te.: (32) 286-62-53
www.sp1radzionkow.republika.pl

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Szymały 36
41-922 Radzionków
tel.: (32) 286-63-59
www.sp2.radzionkow.pl

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Sikorskiego 8a
41-922 Radzionków
tel.: (32) 286-62-52
www.zspg.radzionkow.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zamkowa Szkoła"
Plac Jana Pawła II 8
41-922 Radzionków
tel.: (32) 387-90-09
www.zamkowaszkola.pl

Liceum Ogólnokształcące
Plac Jana Pawła II 8
41-922 Radzionków
tel.: (32) 286 62 51
www.liceum.radzionkow.pl

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
ul. Z. Nałkowskiej 2
41-922 Radzionków
tel.: (32) 289-05-52
www.zste.pl

Zespół Szkół w Radzionkowie
ul. Z. Nałkowskiej 2
41-922 Radzionków
tel.: (32) 286-62-50
www.zss.radzionkow.pl

Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Knosały 113
41-922 Radzionków
tel.: (32) 307-50-92
smsradzionkow.pl

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.