Przypominamy mieszkańcom i przedsiębiorcom, że w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Są to między innymi takie sytuacje jak: 

  • zmiana miejsca zamieszkania,
  • zgon mieszkańca,
  • urodzenie dziecka,
  • zmiana sposobu gospodarowania odpadami,
  • zmiana wielkości pojemnika i częstotliwości wywozu (dot. nieruchomości niezamieszkanych).

Zwracamy się z prośbą o dochowywanie wskazanego terminu.          

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Urzędzie Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 (parter pokój nr 4) lub w Referacie Ochrony Środowiska w budynku ZGK przy ul. Kużaja 17 (parter pokój „ustawa śmieciowa”). 

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00