Przypominamy, iż mieszkańcy posiadający na swoich posesjach wyroby zawierające azbest są zobowiązani do złożenia Burmistrzowi Miasta Radzionków Informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Obecnie obowiązujący Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków można znaleźć na stronie internetowej http://bip.radzionkow.pl/?a=9309 (inwentaryzacja str. 23-27).

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 zakłada oczyszczenie kraju z azbestu do roku 2032.

W przypadku posiadania przez Państwa informacji na temat występujących wyrobów azbestowych na terenie naszej Gminy, które nie są umieszczone w inwentaryzacji prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod numerem tel. 032/388-71-59.

Powyższa informacja ułatwi nam dotarcie do osób posiadających na swoich posesjach wyroby azbestowe w celu zaoferowania pomocy finansowej w bezpiecznym ich usunięciu.Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.