W dniu 20 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował o wystąpieniu I poziomu ostrzegania, związanego ze stanem powietrza w Strefie Śląskiej, do której zgodnie z Programem Ochrony Powietrza należy Gmina Radzionków.

Przyczyną ogłoszenia poziomu I ostrzegania jest wystąpienie przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50µm/m3, w Tarnowskich Górach na ul. Litewskiej oraz na innych stanowiskach w Strefie Śląskiej.

W związku z tym, oprócz realizowanych w ciągłym zakresie działań edukacyjnych, mają zostać podjęte działania informacyjne i ostrzegawcze w zakresie jakości powietrza.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym komunikacie.

 

Komunikat WIOŚ w Katowicach

Informacja o poziomach ostrzegania zgodnie z aktualnymi przepisami

Powiadomienia o jakości powietrza

Prognoza wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.