W Radzionkowie ruszyła realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2016.

Środki finansowe przeznaczone na wsparcie mieszkańców dokonujących modernizacji źródeł ciepła Gmina Radzionków pozyskała z programu KAWKA – w dniu 29 maja 2015 r. zawarła stosowne umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W sumie nasze miasto otrzyma 504.640,00 zł, w tym 283.860,00 w formie dotacji i 220.780,00 jako częściowo umarzalna pożyczka. Środki te w zdecydowanej większości trafią do mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w programie.

Do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zostały zakwalifikowane 62 wnioski spełniające wymogi formalne dofinansowania. W miejsce tylu nieekologicznych źródeł ciepła w latach 2015-2016 planuje się podłączenie 28 budynków do sieci ciepłowniczej, w 27 budynkach zainstalowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów na paliwo stałe, a w 7 obiektach montaż kotłów gazowych.

Apel do producentów i instalatorów - zgłaszajcie się!

Zanim mieszkańcy podpiszą z Gminą umowy o dofinansowanie modernizacji ogrzewania, winni wybrać z tzw. listy referencyjnej firmy, które podejmą się dostarczenia nowego źródła ciepła i wykonania prac instalacyjnych. Lista referencyjna jest otwarta, a producenci urządzeń grzewczych i firmy instalacyjno-montażowe mają możliwość do wpisania się na nią. Wymogi, jakie winien spełniać taki podmiot określa regulamin programu, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzionków oraz pod numerem telefonu 32 388 71 60. Zapraszamy zainteresowane firmy do wzięcia udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji.

Michał Gwóźdź

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.