smog jest groźny20 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (żółtego), związanego ze stanem powietrza w Strefie Śląskiej, do której zgodnie z Programem Ochrony Powietrza należy Gmina Radzionków.

Przyczyną ogłoszenia poziomu I jest przekroczenie dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w Tarnowskich Górach na ul. Litewskiej oraz na innych stanowiskach w Strefie Śląskiej.

W związku z tym, oprócz realizowanych w ciągłym zakresie działań edukacyjnych, mają zostać podjęte działania informacyjne i ostrzegawcze w zakresie jakości powietrza.

Kolejne powiadomienie z 21 maja 2018 r. dotyczy ryzyka przekroczenia wartości średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych komunikatach.

Informacja o poziomach ostrzegania zgodnie z aktualnymi przepisami
Powiadomienia o jakości powietrza WIOŚ
Informacja o jakości powietrza w twojej komórce (RSO) - system ostrzegania
Ostrzeżenia i komunikaty Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego
Prognoza wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego

(Kontrole również w weekendy?)

Rozpoczął się sezon grzewczy, a z nim wrócił problem smogu.

kontroleStraż Miejska wraz z rzeczoznawcą kontroluje czy w piecach domowych są spalane odpady komunalne.

dotacje gminneGmina Radzionków już od 1998 roku przyznaje dotacje do modernizacji systemów ogrzewania lokali należących osób fizycznych.

Mając na uwadze ochronę powietrza zachęcamy do korzystania z darmowej komunikacji publicznej.

oze19 marca 2018 r. Urząd Miasta Radzionków zakończył zbieranie deklaracji uczestnictwa w projekcie zw. z OZE.

Żródło: syngeos.plW odpowiedzi na prośby mieszkańców, zakupiono trzy czujniki jakości powietrza.

materiały dot. powietrzaPoniżej znajdują się różne artykuły oraz inne materiały z zakresu ochrony powietrza. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się:

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.