smogW 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową (Uchwała nr V/36/1/2017).

W jakim celu została przyjęta?

Celem uchwały jest zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko.

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?

Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w naszym województwie.

Co reguluje uchwała antysmogowa?

Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych, które można stosować oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, czyli w czym można palić i czym.

Jakiego okresu dotyczy uchwała antysmogowa?

Zakazy i ograniczenia dotyczą całego roku kalendarzowego.

Najważniejsze obowiązki wynikające z Uchwały:

W zależności od daty produkcji starego pieca węglowego należy go wymienić do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których użytkowanie nastąpiło przed 1 września 2017 r.):

  • kotły powyżej 10 lat od daty produkcji –do końca 2021 r.
  • kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do końca 2023 r.
  • kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 2025 r.
  • kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

Uchwała antysmogowa zakazuje stosowania niektórych paliw:

  • węgla brunatnego
  • mułów węglowych, flotokoncentratów,
  • wilgotnego drewna.
Zapoznaj się z materiałami:

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.