Przedmiotem projektu "Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie" jest rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Zakres inwestycji obejmie:

  1. Budowę i wyposażenie obiektu kubaturowego przeznaczonego na siedzibę Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie.
  2. Ogrodzenie terenu Ogrodu w Radzionkowie.
  3. Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek edukacyjnych na terenie Ogrodu.
  4. Realizację czterech kolekcji edukacyjnych wraz z infrastrukturą nawadniającą, oświetleniem i elementami małej architektury. Uzupełnieniem inwestycji infrastrukturalnych będą działania edukacyjno-promocyjne: 2 konferencje, 10 seminariów połączonych z warsztatami, 30 warsztatów połączonych z zajęciami terenowymi.

 

Wartość projektu: 5.490.009,64 zł
Dofinansowanie: 4.468.738,26 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Loga UE

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.