Przedmiotem projektu "Modernizacja budynku po byłym Dworcu Kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn. Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" jest modernizacja i adaptacja budynku byłego dworca kolejowego w Radzionkowie na galerię sztuki dla potrzeb stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945r.", jako elementu upamiętniającego dzieje i losy naszych rodaków.

Ponadto planuje się utworzenie centrum dokumentacji o deportacji Ślązaków, centrum edukacyjnego i szkoleniowego dla popularyzacji wiedzy (w którym jednakże nie będą odbywały się szkolenia i konferencje niezwiązane z historią i kulturą).

To przedsięwzięcie ma wzmocnić pozycję Radzionkowa, powiatu tarnogórskiego i województwa śląskiego w historii Polski, jako punktu kultury dla okolicznych mieszkańców, a przede wszystkim społeczeństwa polskiego.

Wartość projektu: 417.026,84 zł
Dofinansowanie: 354.472,81 zł

Strona projektu: www.deportacje45.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.