Przedmiotem projektu była promocja potencjału gospodarczego miasta jakim są tereny inwestycyjne należące do Gminy Radzionków. Promowana była 1 oferta inwestycyjna obejmująca 8 obszarów o łącznej powierzchni ok. 57,60ha. W ramach projektu Gmina wzięła udział w Targach Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD, które odbyły się w listopadzie 2010 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W ramach targów odbyła się wystawa ofert inwestycyjnych miast i regionów, w której Gmina Radzionków wzięła udział jako wystawca. Ponadto projekt obejmował przeprowadzenie kampanii promującej tereny inwestycyjne Gminy w mediach: stacje radiowe, telewizyjne, prasa, kampania internetowa i outdoorowa. Kampanię zainicjowała konferencja naukowo- gospodarcza w Katowicach.

Wartość projektu: 434.361,28 zł
Dofinansowanie: 366.012,78 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.