YBFB Instagram - logoBIP

     Nagrody za wysokie wyniki sportowedofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych  Baner "Akcja zima"Przekaż 1 % podatku

Inwentaryzacja źródeł ciepłaPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Rodzina 500+Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiŚląska Karta Usług Publicznych - logoLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Sesja Rady Miasta RadzionkówXXI SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. (radni: Pan Piotr Tobór i Pan Marian Dziembała).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr XX/2020 z XX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 sierpnia 2020 roku.


6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2030.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2020 roku.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących działalności sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Radzionków.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy „Rondo rodu Henckel von Donnersmarck”.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy „Rondo Ojca Antoniego Leszczyka”.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji 2020-2023.
a) przedstawienie opinii o kandydacie na ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach kadencji 2020-2023 wypracowanej przez Zespół opiniujący,
b) przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach,
c) powołanie komisji skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Sprawy bieżące.
23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl