logo Sesji Rady Miasta RadzionkówPORZĄDEK OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 28 STYCZNIA 2021 ROKU (czwartek – godzina 12.00; sesja w trybie zdalnym)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Wojciech Tobor i Pan Piotr Tobór).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu  Nr XXIV/2020  z  XXIV  sesji  Rady  Miasta Radzionków w dniu 29 grudnia 2020 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021-2031.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków w 2021r. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2021 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały   w   sprawie   Gminnego   Programu   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.  
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie sesji.

                                                          

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                          

                                                                          /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl