zadania publiczneZgodnie z zawartymi umowami, od 1 marca rozpoczyna się realizacja dwóch zadań publicznych. Pierwsze z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane przez UKS Ruch Radzionków, który, w ramach zadania pt. "Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków" zorganizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia trenignowe z zakresu piłki nożnej. Wartość całego zadania to 82.000 zł, z czego dotacja z budżetu miasta wynosi 55.000 zł.


Drugie zadanie, z zakresu: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zrealizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, które będzie prowadzić świetlicę środowiskową dla wszystkich, ale głównie dla dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych środowisk, w tym dotkniętych ubóstwem. Świetlica będzie działać przez 6 dni w tygodniu. Wartość dotacji z budżetu gminy to 9.500 zł.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl